Lägrar maka under hennes månadsperiod

Imâm Abû Ya´lâ Muhammad bin al-Husayn al-Farrâ’ al-Hanbalî (d. 458)

ar-Riwâyatan wal-Wadjhayn (1/101)

Det finns olika åsikter från Ahmad gällande mannen som lägrar sin menstruerande maka och vet att handlingen är förbjuden. Måste han sona för det? Flera stycken, däribland al-Marrûdhî och Ismâ´îl bin Sa´îd, återberättade från honom att mannen ska skänka ett guldmynt eller ett halvt guldmynt.