Lägrar fastande maka mot hennes vilja

Fråga: Under dagtid i Ramadhân lägrade en man sin hustru mot hennes vilja. Syndade hon? Får hon begära skilsmässa på grund av det?

Svar: Hon syndar inte om hon var motvillig. Hon ska dock inte begära skilsmässa. Däremot får hon göra motstånd om det så skulle leda till slagsmål och bråk. Hon får försvara sig. Handlingen är förbjuden för honom och hon är – om Allâh vill – inte ålagd något.