Lagom är bäst

Fråga: Är extremism förbjuden? Vad innebär extremism?

Svar: Extremism är överdrift. Den är förbjuden i såväl dyrkan som inställning till individer. Det är förbjudet eftersom det leder till avguderi. Lagom är bäst; varken underdrift eller överdrift.