Lägger likets högra hand på dess vänstra

Fråga: I samband med lindningen lägger vissa tvättare likets högra hand ovanpå dess vänstra, precis som hållningen i bönen. Är det föreskrivet?

Svar: Det är inte föreskrivet. Likets händer skall ligga på sidorna.