Lagar överensstämmande med Allâhs lag

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Ahkâm min al-Qur’ân al-Karîm (2/201)

Bara Allâh har rätt att döma. Alla domar som går emot Allâhs dom är falska. Med det sagt vet vi att alla lagar som har stadgats av människor och är överensstämmande med Allâhs lag är accepterade, ty de hör till Allâhs lag och inte för att de har stadgats av så-och-så. Och alla lagar som går emot Allâhs lag är förkastade eftersom bara Allâh har rätt att döma.