Låg alkoholhalt i medicin och parfym

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

حكم-الكحول-في-الطيب-والدواء">https://binbaz.org.sa/fatwas/23624/

Fråga: En kvinna tar huvudvärkstabletter som innehåller en liten mängd alkohol. Är det tillåtet?

Svar: Om de innehåller berusningsmedel ska de inte användas till medicinering. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det vars stora mängd berusar är även dess lilla mängd förbjuden.”

Fråga: Men om denna lilla mängd hamnar på kroppen och varken äts eller dricks?

Svar: Spelar ingen roll. Det är inte tillåtet. Enligt Sunnah är det tillsynes inte tillåtet. Bara att den finns kan leda till att den börjar drickas och ätas.

Fråga: Stämmer det att Shaykh-ul-Islâm (rahimahullâh) tillät det?

Svar: Det framgår inte för mig. Det som är berusande ska inte användas. Det som innehåller berusningsmedel ska inte användas, oavsett om det handlar om krämer, hårpreparat eller läkemedel. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Bota er och bota er inte med det förbjudna.”

Fråga: Gäller samma sak parfymer som innehåller alkoholhalter?

Svar: Ja. Jag har fått reda på att rakvatten består av sprit och berusningsmedel.

Fråga: Vissa parfymer består av låga alkoholhalter.

Svar: Det som innehåller berusningsmedel ska utelämnas. Om man vet att de består av berusningsmedel som folk missbrukar, ska man inte använda dem.

Fråga: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allt berusande är sprit och all sprit är förbjuden.”

Gäller det även medicinering och annat bruk?

Svar: Hadîther som:

Allt berusande är sprit och all sprit är förbjuden.”

och

Det vars stora mängd berusar är även dess lilla mängd förbjuden.”

är allmänna.