Lafdhiyyahs metodik

88 – Håll er borta –- må Allâh benåda mig och er -– från dem som säger att deras uttal av Qur’’ânen är skapat. Ahmad bin Hanbal och de som följer hans metodik säger att det är ett fruktansvärt stort fel och att dess förespråkare är innovatör. Liknande person skall man varken tala eller sitta med. Man skall varna folket för honom. Det enda de lärda vet, är det vi nyligen har nämnt; Qur’’ânen är Allâhs (´azza wa djall) tal och den är inte skapad. Den som då säger att den är skapad, är otrogen.

Den som säger att Qur’’ânen är Allâhs (´azza wa djall) tal för att därefter förbli tyst är Djahmî.

Den som säger att hans uttal av Qur’’ânen är skapat är Djahmî. Detta sade Ahmad bin Hanbal och han talade strävt i denna fråga. Den som säger att hans uttal av Qur’’ânen är skapat, har innoverat och kommit med något obekant för de lärda. Detta är vad han har sagt. Detsamma gäller den som säger att Qur’’ânen som läses i bokform (Mushaf) är en utsaga av det som finns i den Bevarade tavlan. Detta är ett fruktansvärt stort fel som fördöms av de lärda.

89 – Om en Djahmî säger att Qur’’ânen är skapad, Qur’ânen är Allâhs tal och därefter förblir tyst, hans uttal av Qur’’ânen är skapat eller att denna Qur’’ân är en utsaga av det som finns i den Bevarade tavlan, skall han bojkottas. Man skall varken tala med honom eller förrätta bönen bakom honom. Istället skall det varnas för honom.