”La ilâha illâ Allâh” omfattar alla tre typer av Tawhîd

Fråga: Hur omfattar orden ”La ilâha illâ Allâh [1] ” samtliga typer av Tawhîd?

Svar: Detta ord omfattar samtliga typer av Tawhîd, antingen genom omfattning eller fordring. När en person säger ”Lâ ilâha illâ Allâh”, får det honom att tänka på Tawhîd i dyrkan, vilket även kallas för Tawhîd-ul-Ulûhiyyah. Denna typ av Tawhîd består av Tawhîd-ur-Rubûbiyyah, ty ingen dyrkar Allâh allena utan att han likaså bekräftar Hans Herravälde (Rubûbiyyah). Likaså består den av Tawhîd al-Asmâ’ was-Sifât, eftersom människan dyrkar ingen annan än den som förtjänar att dyrkas pga. Hans Namn och Egenskaper. Därför sade Ibrâhîm till sin fader:

”Fader, varför tillber du det som varken kan höra eller se och som är dig till ingen nytta?”[2]

Således består Tawhîd i dyrkan både av Tawhîd-ur-Rubûbiyyah och Tawhîd al-Asmâ’ was-Sifât.

 


[1]
Det finns ingen gud utom Allâh, vilket innebär att ingen annan än Allâh (subhânah) är värd dyrkan.

[2] 19:42.