Kyssar under kondoleanser

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/355-356)

Fråga:

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

I vissa städer ser vi hur de kysses i samband med kondoleanser. I och med kondoleanser är en Sunnah baserad på bevis, har jag försökt hitta något bevis för kyssar i samband med kondoleanser. Jag har emellertid varken hittat något bevis eller ens en åsikt för det. Det enda jag kunde hitta var att Ibn Qudâmah (rahimahullâh) nämnde i sin bok ”al-Mughnî” att Imâm Ahmad (rahimahullâh) sade:

”Om du vill, kysser du den olycksdrabbades hand, och om du vill, slipper du.”

Dr az-Zuhaylî sade i ”Fiqh-ul-Islâm wa Adillatuh”:

”Det är inte föraktfallt att skaka hand med den olycksdrabbade eller ta honom i hand.”

Shaykh al-Albânî som är påläst inom Hadîth och dess vetenskaper nämner inget relevant i sin bok ”Ahkâm-ul-Djanâ’iz”. Faktum är att jag förstår från hans ”Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah” att kyssar är bara föreskrivna där det finns föreskrivna bevis, som i samband med återkomst från resa, kyssar av barn och fru och liknande som har bevisats i Sunnah. Jag skulle gärna vilja att ni säger er åsikt i sakfrågan.

Svar:

بسم الله الرحمن الرحيم

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

Precis som du sade är kyssar i samband med kondoleanser ingen Sunnah. Inte heller har det rapporterats från Salaf. Därför är det bättre och säkrare att inte kyssas då, speciellt inte om det besvärar den olycksdrabbade. Lägg till det att dessa kyssar kan eskalera med tiden. Vi ber Allâh vägleda oss och våra bröder till det som Han behagas av.

Muhammad bin Sâlih al-´Uthaymîn

1413-03-28