Kyssar under Ihrâm

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/703)

940 – Jag läste för min fader:

Kyssar kompenseras med soning i form av slakt.”

Det vill säga kyssar under Ihrâm.