Kyssar under fastan

219 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kysste mig medan vi båda fastade.”

Rapporterad av Abû Dâwûd (1/374) och Ahmad (6/179) med två vägar via Sufyân från Sa´d bin Ibrâhîm, från Talhah bin ´Abdillâh (bin ´Uthmân al-Qurashî), från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ).

Berättarkedjan är autentisk i enlighet med al-Bukhârîs villkor.

Därefter rapporterade Ahmad (6/134), an-Nasâ’î i ”al-Kubrâ” (2/83 – manuskript), at-Tayâlisî (1/187), ash-Shâfi´î i ”as-Sunan” (1/260), at-Tahâwî i ”Sharh-ul-Ma´ânî” (1/346), al-Bayhaqî (4/223) och Abû Ya´lâ i ”al-Musnad” (2/215) med en annan väg via Sa´d bin Ibrâhîm vari det står:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ville kyssa mig varpå jag sade: ”Jag fastar.” Då sade han: ”Jag fastar också.” Därefter kysste han mig.”

Denna hadîth avvisar den som Muhammad bin al-Ash´ath rapporterade från ´Â’ishah som sade:

Han rörde aldrig vid mitt ansikte medan jag fastade.”

Dess berättarkedja är svag, vilket jag har klargjort i ”adh-Dha´îfah” (962).

Hadîthen bevisar att det är tillåtet för fastaren att kyssa sin hustru i Ramadhân. De lärda har fler än fyra åsikter i den frågan. Den mest övervägande är att det är tillåtet. Dock är det obligatoriskt att se efter sitt tillstånd. Ungdomen som fruktar att kyssen leder till samlag som bryter hans fasta måste undvika kyssar. Det var det ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) anvisade när hon sade:

Vem av er kan hålla sig?”

Hon till och med uttalade sig konkret om det när hon sade:

Det kunde hända att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kysste mig och kelade med mig medan han fastade. Vad er beträffar, så är det harmlöst för den svage gamlingen.”1

Det stöds av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Lämna det som du betvivlar för det som du inte betvivlar.”

Dock skall man veta att handlingen är inte begränsad vid gamlingen. Han utgör bara ett exempel eftersom de flesta gamlingar har svag lust. Allt handlar om lustens styrka och svaghet. Så skall de olika rapporteringarna från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) tolkas. Ty vissa rapporteringar säger att det är tillåtet helt och fullt, som denna hadîth till exempel, och i synnerhet med tanke på att hon gav ett svar på ´Amr bin Maymûns fråga och sade:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

I Allâhs sändebud har ni ett gott föredöme.”2

Vissa tillåter det till och med för ungdomar eftersom hon sade:

… medan vi båda fastade.”

Hon (radhiya Allâhu ´anhâ) var 18 år när Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dog. Liknande berättade ´Â’ishah bint Talhah i samband med att hennes make ´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân bin Abî Bakr as-Siddîq kom in till henne medan han fastade. Då sade ´Â’ishah till honom:

Vad hindrar dig från att gå nära din fru, kyssa henne och kela med henne?” Han sade: ”Skall jag kyssa henne när jag fastar?” Hon sade: ”Ja.”

Rapporterad av Mâlik (1/274) och at-Tahâwî (1/327) med en autentisk berättarkedja. Ibn Hazm sade:

´Â’ishah bint Talhah var den vackraste kvinnan på den tiden. Både hon och hennes make var ungdomar på ´Â’ishahs tid.”3

1at-Tahâwî (1/346).

233:21

3al-Muhallâ (6/211).