Kyssar under fastan

Fråga 332: Är det syndigt att den fastande kysser sin hustru?

Svar: Det är inte syndigt oavsett om han är ung eller gammal. ´Umar bin Abî Salamah berättade att han frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Får den fastande kyssas?” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Fråga henne här.” Det vill säga Umm Salamah. Hon berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde det. Då sade han: ”Allâhs sändebud! Allâh har ju förlåtit dina tidigare och senare synder.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till honom: ”Vid Allâh jag är den av er som mest fruktar Allâh och bävar för Honom.”1

1Muslim (1108).