Kyssar, tvagning och vidrörning

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (2/429)

Oavsett om man vidrör eller kysser en kvinna bibehålls tvagningen, oavsett om det sker lustfyllt eller inte. Ty det finns inget autentiskt bevis som säger något annat. Faktum är att det har bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kysste en av sina fruar och bad därefter utan att två sig. I princip brukar en kvinna kyssas lustfyllt.