Kyrkbesök för kunskap och kall

Fråga: Får en muslim inträda en kyrka för kunskapens skull?

Svar: Det är inga problem. Han får gå in i den för kunskapens skull eller för att kalla till Allâhs religion och klargöra sanningen för dem.