Kyrkbesök för giftermål, kondoleanser och föreläsningar

Fråga: Vad är domen för att besöka en kyrka om motivet är glada evenemang, kondoleanser eller föreläsningar?

Svar: Det är inte tillåtet för en muslim att inträda de otrognas helgedomar. Dels så utökas deras antal vid ett sådant besök och dels så rapporterade al-Bayhaqî med en autentisk berättarkedja att ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Gå inte in i hedningarnas helgedomar och kyrkor. Vreden stiger ned över dem.”