Kyla och prishöjning bakom svag vallfärd 419

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

al-Bidâyah wan-Nihâyah (12/24-25)

År 419 var ett mycket magert dadelår på grund av fjolårets stränga kyla. Följaktligen såldes färska dadlar för överpris. Den stränga kylan hade ödelagt många palmodlingar. Det året vallfärdade ingen från Öst eller Egypten, bortsett från en grupp människor från Khurâsân som tog båten från Makrân till Jeddah varifrån de fullbordade sin vallfärd.