Kycklingslakt via halshuggning

Fråga: Jag såg en person slakta en kyckling genom att skära ett litet snitt i dess hals så att blodet börjar rinna. Därefter släppte han den så att den började springa omkring till dess att den dog. Är det lovligt eller olovligt och får man äta den?

Svar: Ja. När han slaktar kycklingen så att blodet börjar rinna och sedan släpper den, så är den lovlig att äta. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ät det vars blod spills och slaktas i Allâhs namn.”

Dock rinner kycklingens blod endast varifrån den skärs under slakten. Men om hela huvudet huggs av, klargörs det att den är slaktad. Så om han hugger av dess huvud och låter den vara, så finns det inget behov av det. Den är alltså lovlig att äta.