Kvinnors medverkan i begravningståg

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (9/381)

Umm ´Atiyyah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Vi förhindrades från att gå med i begravningståget utan att förbjudas.”[1]

Det vill säga att kvinnor inte belönas för sin medverkan i begravningståg.

[1] al-Bukhârî (1278) och Muslim (938).