Kvinnors bönekall

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/202-203)

256 – Jag frågade om kvinnor behöver kalla till eller utropa bön. Han svarade:

“Om de gör det, så är det harmlöst. Och om de inte gör det, så är det tillåtet.”

Han sade:

“Ibn ´Umar fick samma fråga, blev arg och sade: “Ska jag förmena erinran om Allâh?”