Kvinnornas renhet i paradiset

publicerad
03.06.2010

Författare: Imâm Ibn Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)
Källa: Hâdîl-Arwâh ilâ Bilâd-il-Afrâh, sid. 176-177
Förkortning av webbofs6.sg-host.com

Allâh (ta´âlâ) sade:

“Ge dem som tror och lever rättskaffens det glada budskapet att lustgårdar, vattnade av bäckar, väntar dem; var gång de förses med frukt därifrån skall de säga: “Detta är vad vi försågs med förr” – de kommer nämligen att få sådant som liknar det. Och deras hustrur skall vara med dem däri, renade från orenlighet, och där skall de förbli till evig tid.”1

Lägg märke till majestäten, statusen och trovärdigheten som innehas av Honom som utlovar dessa glada budskap. Lägg märke till storheten som besitts av sändebudet som kommer till dig med dessa glada nyheter. Lägg märke till värdet av det han underrättar dig om och hur du uppnår det via det du finner vara enklast.

Häri enar Han (subhânah) mellan kroppens gåvor med trädgårdarna och frukterna och floderna däri och själens gåvor med renade hustrur och hjärtats gåvor då de får reda på att vistelsen däri är evig utan något slut.

“Hustrur (Azwâdj)Azwâdj är plural av Zawdj. Kvinnan är mannens Zawdj och mannen är kvinnans Zawdj. Detta är det vältaligaste språket. Det tillhör Qurayshs språk och likaså uppenbarades Qur’ânen på ett sådant sätt:

“Tag, du och din hustru (Zawdjuk), er boning i denna lustgård.”2

Det finns vissa araber som säger Zawdjah i stället, vilket är sällsynt och knappt använt.

“… renade från orenlighet…” – Kvinnor som är renade från menstruationsblod, urin, födelseblödningar, avföring, snor, saliv och alla andra orenheter och otrevligheter som finns i detta livs kvinnor. Likaså är de renade inombords från dåliga karaktärer och klandervärda egenskaper. Deras tungor är renade från oförskämt och ovårdat tal. De har renade ögon och tittar på så sätt inte på någon annan än sina egna män. Deras kläder är renade och är varken befläckade eller nedsmutsade.

Ibn-ul-Mubârak sade: Shu´bah berättade för oss, från Qatâdah, från Abû Nadhrah, från Abû Sa´îd al-Khudrî, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Och deras hustrur skall vara med dem däri, renade från orenlighet” betyder att de är renade från menstruationsblod, avföring, orenheter och saliv.””

Ibn Mas´ûd och Ibn ´Abbâs sade:

“Renade från menstruationsperioder, orenheter och snytningar.”

Ibn ´Abbâs sade också:

“Renade från orenheter och otrevligheter.”

Mudjâhid sade:

“De urinerar inte, de har inte avföring, de utsöndrar ingen försats, de får ingen utlösning, de får ingen menstruationsperiod, de spottar inte, de snyter sig inte och de föder inte.”

Qatâdah sade:

“De är renade från synder och orenheter. Allâh (subhânah) har renat dem från urin och avföring och orenheter och synder.”

1 2:25

2 2:35