Kvinnornas kläder sinsemellan

Fråga: Många kvinnor säger att kvinnornas ´Awrah sinsemellan är området mellan naveln och knäna. Vad säger ni om det?

Svar: Den muslimska kvinnan skall vara anständig och blyg. Hon skall vara ett fint föredöme för sina muslimska systrar. Hon skall endast visa det som religiösa muslimska kvinnor visar normalt sett. Det är bättre och säkrare. Att ta lätt på att visa kroppsdelar som det inte finns någon nytta av att visa kan leda till att man tar lätt på att visa det som är förbjudet att visa och Allâh vet bättre.