Kvinnornas bön ovanför männen

Fråga: Är det tillåtet för kvinnorna att be på moskéns tak ovanför männen?

Svar: Jag känner inte till att det skall vara några problem, oavsett om de ber tillsammans med imamen eller för sig själva. Om de är på taket och ber med imamen, får de inte stå framför honom. Om de i stället ber för sig själva, känner jag inte till att det skall finnas några problem i fall de ber framför honom så länge det inte finns män på taket.