Kvinnornas bön i samma rad som männen

Fråga: Vad är domen för att kvinnorna ber i samma rad som männen?

Svar: Det är föraktfullt att kvinnor och män står i samma rad. Det är Sunnah att kvinnorna står bakom männen. Det är så det har rapporterats från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och följeslagarna. Det är inte lämpligt att kvinnorna står i samma rad som männen. Det har nämnts i en hadîth att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”För dem tillbaka såsom Allâh har fört dem tillbaka.”