Kvinnorna och de feminina

När det kommer till Allahs egenskaper är Mu´tazilah feminina Djahmiyyah. Kullâbiyyah bekräftar egenskaperna över lag. Detsamma gör Ashâ´irah. Men det är som Shaykh Abû Ismâ´îl al-Ansârî sade:

Djahmiyyah är kvinnor och dessa här är feminina Mu´tazilah.”

Vissa säger att Mu´tazilah är feminina filosofer, vilket al-Ash´arî och andra nämnde. De som säger så vet antingen inte att Djahm var före dem om den principen eller också utgår de ifrån att de är deras feminina ur vissa synvinklar. Annars finns det många skillnader mellan Mu´tazilah och filosofer.