Kvinnorna är inte billiga

Fråga: Jag svor vid Allâh att jag skulle mig skilja mig från min hustru om hon gick till en död Sûfî-shaykh. Min avsikt var ett hot och inte en skilsmässa. Trots det gick hon till mannen. Anses det vara en skilsmässa?

Svar: Var gick hon?

Frågeställare: Till den där mannen.

Ibn ´Uthaymîn: Som är död?

Frågeställare: Ja.

Ibn ´Uthaymîn: För att tillbe honom?

Frågeställare: Ja.

Ibn ´Uthaymîn: För att tillbe honom?

Frågeställare: Ja.

Ibn ´Uthaymîn: Hon är därmed frånskild från dig, men inte via skilsmässan, eftersom hon har dyrkat andra än Allâh och lämnat islam. Det där är större avguderi. Den som tillber gravar är en avgudadyrkare som har gjort ett större avguderi.

Har hon ångrat sig eller inte? Det är problematiskt. Om hennes vänteperiod går ut innan hon ångrar sig, måste giftermålet förnyas. Om hon ångrar sig innan det, är det godkänt.

Skulle hon vara okunnig om att handlingen är avguderi, ursäktas hon. I detta fall är din skilsmässa en ed. Du skall sona för den som man sonar för en bruten, avlagd ed. Vänj dig inte vid den här saken. Kvinnorna är inte billiga.