Kvinnor undervisar i moskéerna

Publicerad: 2013-01-26
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Föreläsning ”Liqâ’ Maftûh bir-Rass (66)”
Datum: 1428-04-02/2007-04-19

 

Fråga: Vad är domen för att kvinnan ger lektioner och föreläsningar till kvinnor i moskéerna förutsatt att männen inte hör?

Svar: Det känns inte till att kvinnor har undervisat eller predikat i moskéerna. Det känns inte vid. Det är nytt. Kvinnor skall vara dolda och hålla sig borta från männen och endast gå till moskén för att förrätta bönen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Hindra inte Allâhs tjänarinnor från Allâhs moskéer. Deras hem är dock bättre för dem.”

Det är tillåtet om hon ger en tillrättavisning eller en nyttig föreläsning i en skymd sal eller i sitt hem som det inte finns prövningar i. Det är emellertid nytt att göra det i moskén. Vi känner inte till något sådant.