Kvinnor som ylar och väsnas vid profetens grav

Fråga: När vissa kvinnor kommer fram till Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav börjar de yla1 och väsnas.

Svar: Kvinnor skall inte få lov att komma till sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav eller någon annans grav för den delen. Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade kvinnorna som besöker gravar och dem som gör dem till böneplatser och sätter ljus på dem.”2

Kvinnan får nämligen inte besöka gravar oavsett om det rör sig om sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav eller någon annans grav. Inte heller får det förekomma oväsen och oljud i moskén. Det måste förhindras utan hänsyn till om det härrör från män eller kvinnor.

2Abû Dâwûd (3236), at-Tirmidhî (320), an-Nasâ’î (2043) och Ahmad (2030). Svag enligt al-Albânî i ”Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah” (225).