Kvinnor som studerar medicin, juridik och ekonomi

Publicerad: 2010-07-01
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (175)

 

På samma sätt som det inte är tillåtet för mannen att lära sig det som är obligatoriskt för en del muslimer (Fardh Kifâyah) av kvinnor via blandning, är det inte heller tillåtet för en kvinna att lära sig det från män via blandning.

Det råder inga tvivel om att kvinnor är i behov av kvinnliga läkare. Det är bättre för en kvinna att visa sig för en kvinna, och i vissa fall till och med något av sina privata delar, än att hon gör det för männen. Alltså måste kvinnan studera medicin och medicinrelaterade kunskaper. Men det måste ske på ett föreskrivet sätt så att man inte blandas med män. Exempelvis hör vi idag att det är möjligt för en man att undervisa kvinnor via skärmar. Han ser inte dem och de ser inte honom. Detta sätt hör till Allâhs tecken och det hör till Hans argument mot dem som säger att de inte kan lära sig obligatorisk kunskap utan att blanda sig med män.

Detta berör dock endast den kunskap som är obligatorisk för kvinnorna. Det finns kunskaper som kvinnor studerar som de inte är ålagda. Exempel på dem är juridik. I detta fall skall kvinnan försvara män och stå framför manliga domare. Detta är inte tillåtet att studera. Detsamma gäller ekonomi, astronomi och dylikt. Hon skall alltså lära sig det som är obligatoriskt för kvinnorna och inte för männen. Vad gäller männen, så är allt detta obligatoriskt för dem att lära sig eftersom det är de som håller i samfundets välfärd.