Kvinnor som ringer till de lärda för att ställa frågor

Fråga: Vissa kvinnor söker kunskap genom att ringa till de lärda. Vad är domen för det? Vissa av dem söker kunskap för att kalla till Allâhs religion i skolor och vid olika tillfällen och för att bli kallad för ”kallare”. Vad anser ni om dem som gör det?

Svar: Att kvinnor ringer de pålitliga lärda inom Sharî´ah är bra och nyttigt utan hänsyn till att de ringer rörande privata domar eller islamiska instruktioner rörande trosläran och metodiken. På så vis studerar hon Sharî´ah-baserad kunskap och lyser upp sitt liv med kunskap. Detta är en typ av studier och ett korrekt sätt och hamnar under profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Den som tar en väg för att söka kunskap kommer Allâh att underlätta med den en väg åt honom till paradiset.”

Samtalet skall dock vara utmed behovet. Kvinnan får alltså se till att endast ringa utmed sina behov och låta bli att tala med en attraherande röst eller på ett sätt som besvärar den frågade. Människan är svag. Allâh (´azza wa djall) sade:

وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا

”Människan är skapad svag.”1

Ibn ´Abbâs sade:

”Allâh (´azza wa djall) sade till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur i samband med tal med främmande män:

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

”Var inte [för] mjuka och tillmötesgående i ert tal så att den som har ett sjukt hjärta fattar begär [till er], men använd ett artigt och vänligt språk som sig bör.”2

Låt kvinnan fråga vältaligt och uttryckligt och utmed sitt behov och sedan avsluta samtalet. Likaså skall den frågade frukta Allâh och se till att frågan förstås och att svaret blir korrekt.

Detsamma gäller kvinnan som ställer frågor. Hur skall hon annars lära sin släkt eller kvinnorna i samhället eller kvinnorna i klassen? Kvinnan som ställer frågor är en kvinna som söker kunskap. Hur skall hon förkunna och framföra kunskapen? Det är den lärde som utmed sin kunskap förklarar för människorna det som de är i behov av.