Kvinnor som läser Du´â’ som Qur’ânen

Publicerad: 2013-01-26
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/13267
Datum: 1432-04-13/2011-03-18

Ljudet är dåligt och det enda som vi kunde uppfatta av frågan var att det finns kvinnor som läser Du´â’ som Qur’ânen…

Svar: Det är ett innoverat sätt. Det är en innovation att läsa Du´â’ i melodisk stil och som Qur’ânen. Hon skall läsa Du´â’. Och om det är så att männen kan höra henne, får hon inte höja rösten. Om det är bland kvinnorna så att kvinnorna kan höra henne, höjer hon rösten i den mån så att de kan höra så att de kan säga ”Âmîn”.