Kvinnor ska vara skrivkunniga

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (1/1/345-346)

178 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Exorcisera honom och lär Hafsah det såsom du lärt henne Skriften.”

I en annan formulering står det:

“… såsom du lärt henne skrift.”

Rapporterad av al-Hâkim via Ibrâhîm bin Sa´d från Sâlih bin Kaysân: Ismâ´îl bin Muhammad bin Sa´d berättade för oss att Abû Bakr bin Sulaymân bin Abî Hathmah al-Qurashî berättade för honom:

“En man från Hjälparna drabbades av eksem och fick reda på att ash-Shifâ’ bint ´Abdillâh exorciserar mot det. Han kom till henne och bad henne om exorcism varvid hon svarade: “Vid Allâh! Jag har inte exorciserat sedan jag konverterat till islam.” Hjälparen gick till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och berättade för honom vad ash-Shifâ’ hade sagt. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade på henne och sade: “Läs upp det för mig.” Hon gjorde så och han sade: “Exorcisera honom och lär Hafsah det såsom du lärt henne Skriften.”

al-Hâkim sade:

“Autentisk enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor.”

adh-Dhahabî höll med.

Enligt hadîthen är det föreskrivet att kvinnor lär sig skrift. al-Bukhârî rubricerade följande kapitel i sin bok “al-Adab al-Mufrad”: “Kapitel om att skriva till kvinnor och deras svar.” Därefter återberättade han autentiskt Mûsâ bin ´Abdillâh som sade: ´Â’ishah bint Talhah berättade för oss:

“Människor från alla trakter brukade besöka ´Â’ishah. De äldre brukade komma till mig eftersom de visste min plats hos henne. De unga stiftade brödraskap med mig, skänkte mig gåvor och skickade brev till mig från olika städer. Jag sade till ´Â’ishah: “Moster! Detta är ett brev från så-och-så och en gåva.” ´Â’ishah sade till mig: “Kära dotter! Svara honom och belöna honom. Om du inte har något att belöna honom med ger jag dig.” Hon brukade ge mig.”