Kvinnor och glasflaskor

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Sahîh-ul-Adab al-Mufrad, sid. 85

199/264 – Anas bin Mâlik sade:

”Några av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur ackompanjerade med Umm Sulaym kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varvid han sade: ”Andjashah! Ta det lugnt med glasflaskorna1!”

Abû Qilâbah sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uttalade sig på ett sätt som, om någon av er hade sagt det, skulle ni fördömt varandra för det.”

Det vill säga hans ord ”Ta det lugnt med glasflaskorna!”

Autentisk.

1al-Qurtubî sade:

”Kvinnor påminner om glasflaskor eftersom bådadera är tunna, ömtåliga och sköra.”