Kvinnor läser Qur’ânen i radioprogram

Fråga: Angående kvinnans röst, finns det vissa radioprogram som sänder Qur’ân-läsning vari kvinnor kan ringa in till och medverka på Qur’ân-läsningen. Är det något med det?

Svar: Det är inte tillåtet. Det är inte tillåtet för henne att männen hör henne och att människor hör henne i radio. Det är inte tillåtet. Det är innoverat och finns ingen annanstans i världen. Det finns ingenstans att kvinnor läser Qur’ânen i radio. Det är en sak de har innoverat här hos oss nu i radioprogrammet ”Idhâ´at-ul-Qur’ân”. Däri finns ett allmänt program. Det är innoverat av okunniga människor. Det är inte tillåtet under några som helst omständigheter. Det är obligatoriskt att de råds och att de får reda på att det inte är tillåtet. Inte ett enda arabiskt land har radioprogram i vilka kvinnor läser. Det här radioprogrammet skall vara främst med att handla utmed Sunnah och undvika innoverade och grundlösa saker och ting.