Kvinnor ger bekymmer

Jesus Syraks vishet 42:9

http://www.bibeln.se/las/2k/syr

9En dotter är sin fars hemliga bekymmer,

han blir sömnlös av oro för henne:

medan hon är ung, för att hon skall bli över,

och när hon blivit gift, för att hon skall bli förskjuten,

10medan hon är ogift, för att hon skall råka i olycka

och bli med barn i föräldrahemmet,

och när hon är gift, för att hon skall vara otrogen

eller för att äktenskapet skall bli barnlöst.

11Vaka strängt över en självsvåldig dotter,

så att hon inte drar över dig fiendernas åtlöje,

skvaller i staden och anklagelser bland folket

och skämmer ut dig inför alla människor.

12Fäst dig inte vid skönhet hos någon,

och sitt inte i sällskap med kvinnor.

13Ty från kläder kryper det ut mal

och från en kvinna kvinnlig ondska.

14Hellre en mans ondska än en god kvinna,

och av en skamlös kvinna kommer vanära.