Kvinnor går ut och handlar vid minsta behov

Publicerad: 2011-04-09
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Liqâ’ ash-Shahrî (24)

 

Fråga: Det finns många prövningar idag på marknader och allmänna platser då kvinnor går ut utan deras Mahârim. Kan ni råda oss i denna fråga?

Svar: Det råder inget tvivel om att kvinnor är den skadligaste prövningen för männen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag har inte lämnat någon skadligare prövning för männen som kvinnorna.”

Det råder inga tvivel om att Allah skänkt oss många gåvor i detta land som säkerhet, välfärd, uppehälle, hälsa och liknande och alla är de en orsak till ondska och förstörelse. Därför sade poeten:

”Inget förstör en person som ungdomen, fritiden och rikedomen.”

Det finns tjejer som går ut till marknaden för minsta orsak eller för ärenden som de skulle kunna fråga sina minsta bröder om. Trots det vill de själva göra det. Det råder inga tvivel om att det finns syndare på dessa marknader och i dessa affärer som orsakar att kvinnan sätts på prövning. Således beger sig tjejerna till dessa platser och till följd därav uppstår en ondska.

Vad är då lösningen på detta problem? Först och främst skall dessa tjejer lära sig en sund troslära så att de vet att Allâh är underrättad om allt och att Han ser allting.

De skall likaså lära sig att tycka om kyskhet och hålla sig borta från oanständigheter och det som leder till dem.

Kvinnorna skall förbjudas att lämna hemmen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd endast att de förbjuds moskéerna. Vad gäller marknaderna, så är det upp till mannen. Han får förbjuda henne att gå till dem. Därmed, får hon endast gå ut vid behov som inte kan uppfyllas utan henne. Jag gör detta undantag som en försiktighetsåtgärd då jag inte tror att det finns uppgifter som endast kvinnor klarar av. Varje kvinna kan be sin broder köpa en viss sak. Jag nämnde dock detta undantag som en försiktighetsåtgärd.

Likaså skall mannen vara såsom Allâh har skapat honom. Han skall ha övertaget över kvinnorna. Det är inte kvinnan som skall styra honom. Allâh säger:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

”Männen skall ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den styrka och] de andra företräden som Allâh har gett dem, och i egenskap av [kvinnornas] försörjare.”1

Låt honom verkligen ta ansvar och hindra henne. Han skall dock inte göra det med våld. Han skall göra det på ett lugnt sätt och förklara för henne nackdelarna med att gå ut och klargöra för henne belöningen i att stanna hemma. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

”Och stanna i ert hem.”2

Det vill säga profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur som var de kyskaste och religiösaste kvinnorna. Trots det sade Allâh till dem:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

”Och stanna i ert hem. Men [om ni måste lämna det] försök inte dra uppmärksamheten till era yttre företräden på det sätt som var vanligt under den hedniska tiden, och förrätta bönen och betala allmosan och lyd Allâh och Hans sändebud. ”3

Vad som också hindrar denna prövning är att hålla kvinnorna sysselsatta i hemmet och inte ha betjänter om det inte är akut. Om det finns betjänter i hemmet, slutar kvinna handla helt. Går hon inte ut, känner hon sig fängslad i hemmet. Denna fritid kommer då tvinga henne till att gå ut. Men om hon inte har någon betjänt och tvingas själv till att laga mat, tvätta kläder, bädda sängarna och dylikt, uppehålls hon av hemarbetet och bryr sig inte ifall hon går ut eller inte.

På så sätt är mitt råd till männen, och även till kvinnorna, att alltid leda dem till det rätta och hålla dem borta från prövningar.

1 4:34

2 33:33

3 33:33