Kvinnor besöker profetens grav

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/325-327)

Ni har frågat mig om kvinnor får besöka profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav. Vissa lärde anser att det är harmlöst. Deras resonemang är inte baserat på att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav har regler som skiljer sig från andra gravar – det har den nämligen inte – utan på att hans grav är inramad på ett sätt som gör det omöjligt att nå den. Med andra ord kan den inte besökas. Således är det bättre att förhindra kvinnor från att besöka profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav då deras besök inte är föreskrivna, snarare traditionella. Detsamma kan sägas om deras besök på Baqî´-begravningsplatsen; de bör förbjudas inträde dit.

Måhända säger någon att stå utanför Baqî´-begravningsplatsens murar utgör inget besök. Låt gå, men det är fortfarande säkrast och sundast för kvinnor att hålla sig borta därifrån. Om en kvinna vill hälsa till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller be för de döda, kan hon göra det hemma. Det är bäst för kvinnor att stanna inomhus.

Du frågade också om ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) hadîth:

”Djibrîl kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Din Herre befaller dig att gå till al-Baqî´ för att be om förlåtelse för dem.” Jag sade: ”Allâhs sändebud! Vad skall jag säga till dem?” Han sade: ”Säg:

السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِين,و يرحم الله المستقدمين منا و المستأخرين,وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بكم لاحِقُونَ نَسْأَلُ الله لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِية

”Frid med er, ni troende och muslimska bosättare. Må Allâh benåda våra företrädare och efterträdare. Vi kommer – om Allâh vill – att sluta oss till er. Vi ber Allâh för vår och er skoning.”1

Som du kan se konkretiserar hadîthen ingenting om besök varför de inte ska konfrontera hadîtherna som förbjuder kvinnorna från att besöka gravar. Däremot är det tvivelsutan tillåtet för en kvinna som råkar passera en begravningsplats att hälsa till de döda. Det är så ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) hadîth ska förstås medan förbudet kvarstår. Därför är slutsatsen från författaren till ”al-Mishkât” ej bra. I och med att hadîthen inte är konkret ska man inte heller fastställa något.

I övrigt har de lärde tre åsikter om kvinnans gravbesök:

1 – Tillåtet. Dels är deras bevis den ovanstående hadîthen, dels påstår de att de förbjudande hadîtherna är avskaffade.

2 – Föraktfullt. Deras bevis är Umm ´Atiyyahs (radhiya Allâhu ´anhâ) ord:

”Vi förhindrades från att gå med i begravningståget utan att förbjudas.”2

3 – Förbjudet. Deras bevis är Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) ord:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade kvinnorna som besöker gravar och dem som gör dem till böneplatser och sätter ljus på dem.”3

De säger också att den tillåtande åsikten saknar konkreta bevis för att kvinnan får besöka gravar varför de inte kan gå emot de förbjudande hadîtherna. Och om man skulle säga att de är konkreta, så är de förbjudande hadîtherna säkrare att följa. Ty att undvika förbud är viktigare än att utföra påbud. Därtill är påståendet om de avskaffade hadîtherna avslaget då ett av avskaffelsens villkor är kunskap om det avskaffande bevisets datum. Det finns inget bevis för att de tillåtande hadîtherna kom efter de förbjudande. Däremot är det möjligt att den förbjudande åsikten brukar samma metod och säger att de förbjudande hadîtherna sades efter de tillåtande. Den förbjudande åsikten är starkare både sett till bevis och reson. Att kvinnor besöker gravar kan sluta med ondska och fördärv som fordrar att de inte ska få lov att besöka dem om det så inte finns några förbjudande bevis. Vad ska man då säga om hadîtherna förbannar kvinnor som besöker gravar?

1Muslim (974).

2al-Bukhârî (1278) och Muslim (938).

3Abû Dâwûd (3236), at-Tirmidhî (320), an-Nasâ’î (2043) och Ahmad (2030). Svag enligt al-Albânî i ”Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah” (225).