Kvinnor behöver inte be i moské

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Ahkâm min-al-Qur’ân al-Karîm (1/47-48)

Kvinnor är inte ålagda att be i moské. Det är nämligen bara män som är förpliktigade att göra det. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Hindra inte Allâhs slavinnor från Allâhs moskéer. Deras hem är dock bättre för dem.”1

Dock måste en kvinna närvara vid ´Îd-bönen, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde alla kvinnor, inklusive menstruerande och jungfrur, att närvara. De menstruerande ska emellertid undvika böneplatsen därför att ´Îd-bönens plats har samma dom som moskén.

1Ahmad (2/76) och Abû Dâwûd (567). Autentiserad av Ibn Khuzaymah (1684) och al-Hâkim (755).