Man med reducerat förstånd och reducerad religion

Fråga: En kvinna är gift med en man som slår barnen och frun varje gång han kommer hem. Vi hoppas på ett råd från er rörande detta.

Svar: Denne man handlar olydigt mot Allâhs order och avvikande från Hans föreskrift. Allâh (subhânah) har beordrat makarna att leva i harmoni och stillhet. Det hör inte till harmoni och stillhet att mannen alltid kommer hem arg och slår på familjen. Sådant görs endast av en man med ett reducerat förstånd och en reducerad religion. Om han vill leva ett lyckligt liv, måste han komma hem öppensinnad och behandla sina barn och sin hustru på bästa möjliga sätt. Det har rapporterats autentiskt från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han sade:

Den bästa av er är den som är bäst mot sin familj och jag är den av er som är bäst mot sin familj.”[1]

[1] at-Tirmidhî (3895).