Kvinnomisshandel

Publicerad: 2004-09-21
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Fatâwâ ´Ulam⒠al-Balad al-Harâm, sid. 656

 

Fråga: En kvinna är gift med en man som slår barnen och frun varje gång han kommer hem. Vi hoppas på ett råd från er rörande detta.

Svar: Denne man är olydig mot Allâhs beordring och motsättande till Hans Lagstiftning. Allâh (subhânah) har beordrat makarna att leva i harmoni och  stillhet. Det hör inte till harmoni och stillhet att mannen alltid kommer hem arg och slår på familjen. Detta härrör endast från en man som har ett reducerat förstånd och en reducerad religion. Om han vill leva ett lyckligt liv, måste han komma hem med ett öppet bröst och behandla sina barn och sin hustru på bästa möjliga sätt. Det har rapporterats autentiskt från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han sade:

””Den bäste av er är den som är bäst till sin familj och jag är bäst av er till min familj.”” [1]


[1] at-Tirmidhî (3892).