Kvinnomisshandel tillåter hustrun att skilja sig från maken

publicerad
13.06.2010

Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî
Källa: al-Mughnî (10/273)

Om maken slår hustrun för att hon är olydig och hindrar henne hennes rättighet, är det inte förbjudet att hon får Khul´. Ty detta hindrar inte dem att inte iaktta Allâhs gränser. I vissa formuleringar i Habîbahs hadîth står det att hon var gift med Thâbit bin Qays som slog henne så att han bröt hennes revben. Till följd därav begav hon sig till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som kallade på Thâbit och sade till honom:

“Ta en del av hennes egendom och skilj dig från henne”, vilket han gjorde. Detta rapporterar Abû Dâwûd.

Samma sak gäller om han skulle slå henne orättvist, för att han har ett dåligt uppförande och liknande, och inte för att han vill att hon skall lösgöra sig själv. Även här är det inte förbjudet för henne att begära skilsmässa.