Kvinnliga lektioner på sociala medier

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (28)

Fråga: Kvinnliga kallare har hörbara lektioner på sociala medier så att både män och kvinnor kan höra dem. Är det föreskrivet?

Svar: Om deras röster är prövande, är det inte tillåtet. Och om deras röster inte är prövande, är det inga problem.