Kvinnliga lärarinnor

Publicerad: 2010-07-04
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/AlFawzan/sounds.aspx?url=/AlFawzan/sounds/00203-17.ra

 

Fråga: Jag hoppas på att ni ger ett slutgiltigt uttalande kring kvinnans undervisning då det finns flera åsikter i frågan med vetskapen om att den berör lågstadiet.

Svar: Det är tillåtet om kvinnans undervisning är disciplinerad och den inte består av blandning med män och hon inte visar ansiktet. Men om det finns blandning eller om hon visar ansiktet, så är handlingen förbjuden. Den är inte tillåten.