Kvinnlig apotekare arbetar med man

Fråga: Är det tillåtet för en kvinnlig apotekare att arbeta ensam med en manlig dito?

Svar: Nej. Det är enrum. En kvinna får inte vara ensam med någon annan man än sin Mahram eller make. Det får hon inte göra.