Kvinnans vänteperiod om hennes månadsperiod upphör på grund av medicin

Kvinnan som tar medicin så att hennes månadsperiod upphör och sedan skiljs av mannen skall vänta tre månader om hon visste att hennes period skulle avta helt.

Om det är möjligt att månadsperioden återvänder väntar hon ett år. Därefter får hon gifta om sig. Så dömde ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) kvinnan vars månadsperiod uteblev utav okänd anledning. Denna åsikt har majoriteten däribland Mâlik, Ahmad och ash-Shâfi´î i en åsikt.

Angående åsikten som säger att hon skall vänta till dess att hon blir så gammal att hon förlorar sin månadsperiod, så är den mycket svag då kvinnan kommer till skada på ett sätt som Sharî´ah inte står för.