Kvinnans vallfärd utan Mahram

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: an-Nahdj li Murîd-il-´Umrah wal-Hadjdj, sid. 7

 

Det är inte tillåtet för en kvinna att resa utan Mahram oavsett om hon skall vallfärda eller göra någonting annat, oavsett om resan är kort eller lång, oavsett om hon är med andra kvinnor eller inte och oavsett om hon är ung eller gammal. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“En kvinna skall inte resa utan Mahram.”

Visheten bakom det är att kvinnans intellekt är ofullkomligt. Hon klarar inte av att försvara sig själv samtidigt som hon är byte för männen. Det finns risk att hon luras, överväldigas och blir svagare religiöst sett. På så sätt kommer hon att följa sina drifter och bli till ett byte. En Mahram skyddar och försvarar både henne och hennes heder. Sålunda är det ett villkor att en Mahram är könsmogen och vid sinnet.