Kvinnans väg till paradiset

725 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om en kvinna förrättar sina fem böner, fastar sin månad, bevarar sitt kön och lyder maken, har hon trätt in i paradiset.”

Rapporterad av al-Bazzâr via Anas, Ahmad via ´Abdur-Rahmân az-Zuhrî och at-Tabarânî via ´Abdur-Rahmân bin Hasanah. Den är autentisk enligt as-Suyûtî.

”Om en kvinna förrättar sina fem böner… – Det vill säga de fem vardagliga, obligatoriska bönerna.

…  fastar sin månad… – Det vill säga Ramadhân om hon inte har sin månadsperiod.

… bevarar sitt kön… – Det vill säga skyddar det från förbjudet samlag och lesbisk sex.

… och lyder maken… – Det vill säga inom det som inte är en synd.

… har trätt in i paradiset.” – Det vill säga om hon undviker de andra stora synderna, ångrar sig uppriktigt eller blir förlåten. Det betyder att hon träder in i paradiset med de första som får träda in i det. För övrigt hamnar alla muslimer i paradiset även om de dessförinnan skulle hamna i helvetet.

Om du undrar varför det begränsas vid bönen och fastan och inga andra islamiska pelare, så är det för att kvinnorna brukar försumma bönen och fastan, vara förstörda och olydiga mot männen. Dessutom brukar kvinnan inte ha pengar till den obligatoriska allmosan och vallfärden. På så sätt nämnde han domen i samband med det mest förekommande och manade dem till det som de alltid skall bevara och slå vakt om.

Könet berör både vaginan och analöppningen, men det brukar oftast nämnas i samband med vaginan.