Kvinnans tre vätskor

Fråga: En kvinna upplever en utsöndrande vätska vars orsak hon inte känner till. Det handlar inte om utlösning och inte heller vet hon om hon måste bada?

Svar: Tre sorters vätskor utsöndras från en kvinna:

1 – Utlösning. Kvinnans utlösning är tunn och gulaktig, vilket nämns i hadîthen. Härom finns en känd meningsskiljaktighet. Den mest korrekta åsikten är att utlösningen är ren men åligger bad förutsatt att den kommer tillsammans med orgasm.

2 – Försats. Försatsen är tunn och kommer i samband med upphetsning och kel. Vätskan är oren och åligger skvättning av drabbade klädesplagg samt tvagning och tvättning av kön.

3 – Flytning. Flytningen påminner om svett frånsett att det är hustrun som upplever den. Även här finns delade åsikter. Ibn Qudâmah sade i al-Mughnî:

Angående kvinnans flytningar finns två möjligheter:

1 – De är orena eftersom de kommer från könsorganet och är ingalunda anledning till befruktning. De påminner mer om försats.

2 – De är rena eftersom ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) skrapade bort spermier från Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kläder. Utlösningen kom från samlag därför att en profet drömmer aldrig våta drömmar. Spermierna kommer ju i kontakt med slidans flytningar. Om vi säger att hennes vagina är oren blir vi tvungna att säga detsamma om hennes utlösning. Den kommer ju ut ur hennes vagina och orenas i så fall av hennes flytningar.”

Jag anser att de som tycker att flytningar är rena har ett starkt argument för det. Men oavsett åsikt måste hon inte bada på grund av dem.