Kvinnans tillräckliga klädsel till bönen

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Mughnî (2/300-301)

 

Det räcker för kvinnan att hon förrättar bönen i den obligatoriskt täckande klädseln baserat på hadîthen från Umm Salamah som frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

“Kan en kvinna förrätta bönen i en klänning och en huvudslöja utan någon kjol?” Han sade: “Ja, om klänningen är vid och täcker framfötterna.”1

Det har rapporterats att Maymûnah och Umm Salamah förrättade bönen i klänning och huvudsjal utan kjol. Detta rapporterar Mâlik i sin “al-Muwattâ’. Ahmad sade:

“De är alla enade om att det skall vara en klänning och ett huvudskynke.”

Detta för att hon har täckt det som är obligatoriskt att täcka. Således är hennes bön korrekt på samma sätt som mannens.

1 Abû Dâwûd (1/149). Ibn Qudâmah sade: ”Flera lärda säger att detta är Umm Salamahs ord, medan ´Abdur-Rahmân bin ´Abdillâh bin Dînâr anser det vara profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).” (al-Mughnî (2/329))