Kvinnans tålamod med maken

Kvinnan skall veta att hon är som en slavinna i relation till maken. Hon skall inte förfoga över sig själv eller sin egendom utan makens tillstånd. Hon skall låta hans rättighet gå före sina och sina anhörigas rättigheter. Hon skall alltid vara beredd på att låta honom njuta av henne på alla hygieniska sätt. Hon skall inte skryta framför honom om sin skönhet och inte heller skall hon kritisera honom för en befintlig defekt. al-Asma´î sade:

”Jag befann mig i öknen när jag såg en vacker kvinna vara gift med en ful man. Jag sade till henne: ”Hur kan du vara nöjd med att vara gift med honom?” Hon sade: ”Måhända är han bättre inom det som är mellan honom och hans Skapare och till följd därav har Han låtit mig vara hans belöning. Och måhända är jag sämre och till följd därav har Han låtit honom vara mitt straff.”

En kvinna skall ha tålamod med makens besvär på samma sätt som en slav har tålamod.

Vi har rapporterat hur ´Abdul-Malik bin Marwân hörde talas om en kvinna som besatt de finaste dragen. När hon närvarade, frågade han henne om hennes tillstånd. Hon sade: ”Jag glömmer aldrig att jag är din ägodel.” Då sade han: ”Det där draget slår allt.”