Kvinnans tålamod med det svåra studielivet

 ´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î
https://muqbel.net/sounds.php?sound_id=17

Det är viktigt för en student, man som kvinna, att hålla sig borta från problem. Studenten kan inte uppnå kunskap om hans hjärta är fullt med problem. Likaså skall han inte ha kärlek till det världsliga. Han skall vara avhållsam från det världsliga. Vi har alla fått en gåva från Allâh som har underlättat den här platsen för oss. Det finns studier för män och kvinnor. Denna gåva är ett faktum även om det skulle vara någorlunda svårt. Jag råder kvinnorna att ha tålamod. Allâh kommer att underlätta efter den svåra tiden:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا  إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

”För med svårigheten följer lättnad! Med svårigheten följer lättnad!”1

Jag varnar dig för att kritisera din make för att han är fattig eller för att han inte har det bra ställt. Faktum är att du är ålagd att stödja honom och mana honom till tålamod om du ser att han tar illa upp eller skäms för dig. Du måste ha tålamod. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som strävar efter tålamod kommer att få tålamod av Allâh och den som strävar efter avhållsamhet kommer att hållas avhållsam av Allâh.”

Ha tålamod!

1 94:5-6