Kvinnans täckta ansikte i Ihrâm

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 154-155

731 – Ahmad berättade för oss: Hushaym berättade för oss, från al-A´mash, från Ibrâhîm, från al-Aswad som berättade att ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

“En kvinna i Ihram ska täcka sitt huvud och sitt ansikte med sitt ytterplagg.”

732 – Ahmad berättade för oss: Râwh och Yahyâ berättade för oss, från Ibn Djuraydj som sade: Det sista ´Atâ’ sade till mig var: Abûsh-Sha´thâ’ underrättade mig att Ibn ´Abbâs sade:

“Hon ska svepa om sitt ansikte med ytterplagget utan att täcka det.”

733 – Ahmad berättade för oss: Hushaym berättade för oss, från Yazîd bin Abî Ziyâd, från Mudjâhid, från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som sade:

”Ryttare brukade rida om oss när vi var tillsammans med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i Ihrâm. När de kom nära oss, drog var och en av oss ned sitt ytterplagg från huvudet över ansiktet. När de väl hade passerat oss, avtäckte vi dem igen.”1

1Ahmad (24522).